15 Sep 2016

Hillary is niet goed

Door: Joris van den Brande

5 MINUTEN VOOR DE HERDENKING VAN 9/11 - ergens in de toiletten.

PERSATTACHE
Hillary! Hillary!
Waar blijft ge? Het is tijd. Ge moet op!

HILLARY
Verdomme, ik ben niet goed
ik voel mij niet goed.

PERSATTACHE
Nee!

HILLARY
De dokter heeft toch gezegd dat ik 5 dagen moet thuisblijven.

PERSATTACHE
Hillary begin nu niet te dramatiseren.

HILLARY
Jawel! Ik ga naar huis.

PERSATTACHE
dat kunt ge niet maken , Hillary. Gij kunt nu niet naar huis.
het is 11 september, Trump is er
de pers is er, heel de wereld is er
gij moet er zijn
als ge er niet zijt, zijt ge geen patriot.
als ge geen patriot zijt, kunt ge geen president worden.

HILLARY
is dat niet een beetje simplistisch?

PERSATTACHE
dit is een campagne Hillary. Een campagne is simplistisch.

HILLARY
een longontsteking is ook simplistisch, als ik nu niet rust, ben ik maanden buiten strijd.

PERSATTACHE
ge kunt toch niet te ziek zijn voor 11 september!
Weet gij hoeveel Amerikanen zijn gestorven op 11 september?
en hoeveel Amerikaanse soldaten aan flarden zijn geschoten in de oorlogen daarna?
1000en!
en weet ge hoeveel nabestaanden die 1000en Amerikanen hebben?
10.000en.
10.0000 kwade rouwende potentiele kiezers staan te wachten daarbuiten om te geloven dat hun zonen en dochters, broers en ouders zijn gestorven
voor the greatest country on earth
met de greatest leader on earth.
daarvoor zijn ze hier
niet voor een vrouw die niet komt opdagen voor een hoestje.

HILLARY
Een longontsteking!

PERSATTACHE
Een hoestje.

HILLARY
ik ben gewoon ziek,
de mensen zullen dat toch begrijpen?
ik ben toch ook maar een mens.

PERSATTACHE
Wat?! Wat zei ge?...
een mens?!
hoe durft ge dat zeggen!
zeg nooit tegen een president dat hij een mens is!
een president heeft niets maar dan ook niets met een mens te maken.
een president is een merk
een president is een symbool.
een verhaal
een uithangbord
een voorbeeld
een president is ontkwetsbaar
onfeilbaar
onverzettelijk
alles wat een mens niet is.
dat is een president.
Verstaat ge hillary?

HILLARY
euh..ja.

PERSATTACHE
Kunt gij dat Hillary.

HILLARY
euh...

PERSATTACHE
kunt gij stoppen mens te zijn Hillary!

HILLARY
euuh....

PERSATTACHE
zijt gij een mens Hillary?

HILLARY
euh ik denk het niet

PERSATTACHE
wat zijt ge dan wel?

HILLARY
euh..

PERSATTACHE
wat zijt gij Hillary?

HILLARY
ik ben een beetje misselijk!
(BRAAKT)

PERSATTACHE
dat neemt ge terug.

HILLARY
Wat, dat braaksel?

PERSATTACHE
Ge neemt dat braaksel terug.

HILLARY
in mijn mond? Zijt gij niet goed.

PERSATTACHE
Hillary ge neemt dat braaksel terug in uw mond, ge veegt uw mond af,
en we doen alsof dat braaksel er nooit is geweest.

HILLARY
mijn eigen braaksel opeten?

PERSATTACHE
Ge eet uw braaksel op als een echte president.

HILLARY
dat kunt gij niet van mij verlangen.

PERSATTACHE
ik verlang dat niet, uw kiezers verlangen dat.
doe het voor de duizenden donoren, Hillary.
De miljoenen dollars vertrouwen die mensen in u hebben gestoken.
Houdt ge van Amerika?

HILLARY
Natuurlijk....Bill en ik, wij...

PERSATTACHE
Klopt uw hart voor Amerika?

HILLARY
Natuurlijk...

PERSATTACHE
Een beetje braaksel opeten is dat dan te veel gevraagd voor Amerika?

HILLARY
Nee...ik

PERSATTACHE
Hier is een zakdoek. Ge hebt nog dertig seconden.

HILLARY
Ok.
(doet het)

PERSATTACHE
Het is tijd, Hillary.
wandel ground zero op, en wees the greatest leader on earth.

HILLARY
..yes..

PERSATTACHE
en vergeet niet,
Gij zijt toekomstig president
en een president is alles, behalve...?

HILLARY
...alles behalve een mens