17 Jan 2018

Mussen lied

Wij zijn mussen die zich adelaars wanen

En spreiden onze machteloze vleugels
fladderen niet verder dan de voortuin
Maar laat ons fladderen dan een omhelzing zijn

En laat ons fladderen naar elkaar